In bài viết    
Tăng cường phòng, chống dịch do vi rút Corona gây ra
 

Ngày 05/2/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 288/UBND-VP về việc tăng cường phòng, chống dịch do vi rút Corona gây ra.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Các sở: Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, LĐTB&XH; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh vào Hải Dương đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: Thuc hien Cong van 164 cua Thu tuong.pdf