In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ sáu năm 2020
 

Sáng ngày 03/2, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp tuần thứ sáu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2, huyện Thanh Miện. Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình đối với phương án quy hoạch 46,87ha đất xây dựng cụm công nghiệp quy mô vừa và nhỏ của huyện Thanh Miện nhằm thu hút đầu tư sản xuất hàng công nghiệp nhẹ, chế biến nông sản và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn xem xét về vấn đề an toàn vệ sinh môi trường đối với các khu dân cư hiện hữu xung quanh; xem lại cốt san nền cho đảm bảo yêu cầu thoát nước; hệ thống giao thông phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo tính đồng bộ, khớp nối với hạ tầng xung quanh.

Đối với báo cáo xin ý kiến về nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân mới xã Tân An xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỷ lệ 1/500, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các sở ngành để cập nhật, bổ sung vào báo cáo. Cần rà soát lại về căn cứ pháp lý cho chặt chẽ; xem xét lại quy hoạch hệ thống giao thông, thoát nước, bổ sung các công trình công cộng, bố trí thêm quy hoạch biệt thự, nhà vườn…đảm bảo tính đồng bộ, khớp nối với quy hoạch chung của địa phương.

Đối với Kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đối với dự thảo kế hoạch. Đồng chí đề nghị Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các sở ngành, bổ sung vào báo cáo. Cần cập nhật thông tin về quy hoạch chất thải rắn của Sở Tài nguyên Môi trường bổ sung vào kế hoạch. Về mặt thời gian, có thể nghiên cứu quy hoạch trong 05 năm (2020 2025). Theo đó, Sở Tài chính cũng cân đối, bố trí nguồn kinh phí phù hợp theo từng năm.