In bài viết    
Giấy mời họp làm việc với Bộ Giao thông vận tải

UBND tỉnh Hải Dương nhận được Công văn số 10425/BGTVT-VP ngày 04/11/2019 và Công văn số 10436/BGTVT-VP ngày 04/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc đăng ký làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương về quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương).

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải.

1. Thành phần mời:

1.1. Bộ Giao thông vận tải:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

- Các đơn vị liên quan do Bộ Giao thông vận tải mời.

1.2. Địa phương:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Sở, ngành của tỉnh Hải Dương: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Chủ tịch UBND, Trưởng các phòng: Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường các huyện thuộc tỉnh Hải Dương: Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà.

 - Báo Hải Dương; Đài PTTH Hải Dương (cử phóng viên dự đưa tin).

2. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2019 (thứ Sáu);

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Số 45, phố Quang Trung, thành phố Hải Dương.