In bài viết    
Giấy mời họp trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III

Thực hiện Công điện số 1139/CĐ-VPCP ngày 11/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019 do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức dự họp tại điểm cầu Hải Dương,

            1. Thành phần mời:

            - Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương;

-  Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hải Dương;

- Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

            - Báo Hải Dương; Đài PTTH Hải Dương (cử phóng viên dự đưa tin).

            2. Thời gian: 14 giờ 00”, ngày 16 tháng 10 năm 2019 (thứ tư);

            3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh, số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương.