In bài viết    
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong chương trình MTQG xây dựng NTM
 

Sáng 10/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.

Các đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay cả nước có 86,3% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, tăng 77,7% so với năm 2011. Tiêu chí thủy lợi hoàn thành trước 18 tháng so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí thủy lợi cao nhất cả nước là đồng bằng sông Hồng (99,3%), vùng Đông Nam Bộ (88,7%), duyên hải Nam Trung Bộ (74,9%). Về huyện đạt tiêu chí thủy lợi, đến nay có 229/501 huyện đạt 45,7%, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có mức đạt cạo nhất là 75%.

Đối với Hải Dương, đây là 1 trong 19 tỉnh, thành phố trong cả nước đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng NTM. Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đều đạt tiêu chí này. Các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho hàng trăm nghìn ha lúa hai vụ, rau mầu, cây vụ đông, cây ăn quả, nuôi thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT - Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các địa phương, qua đó thu hút được các nguồn lực xã hội, tạo sức lan tỏa trong thực hiện tiêu chí thủy lợi ở các địa phương trong cả nước. Đồng thời, nhờ việc thực hiện tốt tiêu chí thủy lợi đã làm tăng tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn...

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Tổng cục Thủy lợi rà soát lại các địa phương về tiêu chí thủy lợi để đánh giá khách quan, chính xác, không chạy theo thành tích, từ đó có những biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, thực tế nhất là cho những xã NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, cần bám sát mục tiêu thủy lợi trong điều kiện hiện nay để đảm bảo mục tiêu về an ninh nước. Coi tiêu chí Thủy lợi là mục tiêu quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nghiên cứu, tính toán cơ chế đầu tư cho thủy lợi phù hợp, hiệu quả, đồng bộ.

Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác thủy lợi trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nói riêng và trong thực hiện xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung. Qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh tiêu chí chung của cả nước, mỗi vùng miền, địa phương cần có những tiêu chí riêng, phù hợp với thực tiễn để phát huy hết tiềm lực, khả năng của hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững. Đặc biệt, cần nâng cao vị trí, vai trò của người đứng đầu.