In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 12/8/2019 đến 18/8/2019

THỨ HAI, ngày 12/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 13/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị tổng kết năm học  2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

   - Chiều: Làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với một số DN lớn

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị tổng kết năm học  2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 14/8/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

 - Chiều: Họp hội đồng chấm điểm  chỉ số CCHC

THỨ NĂM, ngày 15/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Dự lễ dâng hương Chủ tịch  HCM tại xã Hiệp Lực, huyện Nnh Giang

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với UBND huyện Tứ Kỳ giải quyết kiến nghị của dân

   - Chiều: Dự lễ dâng hương Chủ tịch  HCM tại xã Hiệp Lực, huyện Nnh Giang

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Sáng: Làm việc tại cơ quan

  - Chiều: Tổng kết thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

 THỨ SÁU, ngày 16/8/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

   - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ phép

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

  - Dự Hội nghị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và đầu tư công năm 2020 các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng tại Hải Phòng

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở