In bài viết    
Giấy mời Hội nghị sơ kết của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương

Tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.

* Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Ông Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- Các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; (đề nghị các Sở, ngành mời giúp theo theo Văn bản của đơn vị cử thành viên tham gia đã gửi Sở TT&TT)

- Lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin);

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Sở Thông tin và Truyền thông, số 199 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương.

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị./.