In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 29/7/2019
 

Sáng 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp của lãnh đạo UBND tỉnh để nghe nội dung báo cáo của các sở, ngành.

Sáng 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp của lãnh đạo UBND tỉnh để nghe nội dung báo cáo của các sở, ngành.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo xin ý kiến về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các sở, ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Báo cáo đã phản ánh tương đối toàn diện, phân tích rõ nguyên nhân và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nắm chắc tình hình và diễn biến của dịch để chỉ đạo kịp thời bao vây, khống chế, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc theo quy định.

Về nguyên tắc, thủ tục hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Công khai, minh bạch các khoản hỗ trợ từ ngân sách dự phòng đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy trình.

Đối với báo cáo về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2018, những nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, các đại biểu dự họp đều nhất trí cho rằng: mặc dù năm qua, tỉnh đã có nhiều chỉ số tăng điểm so với năm 2017, tuy nhiên chỉ số PCI của tỉnh mặt bằng chung vẫn thấp so với cả nước. Trong 03 chỉ số giảm điềm thì tiêu chí về chỉ số Dịch vụ hỗ trợ danh nghiệp và chỉ số đào tạo lao động là nguyên nhân chính mang tính quyết định dẫn đến tụt hạng sâu.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị phân tích rõ hơn những nguyên nhân mang tính rào cản, những tồn tại mang tính quyết định đến chỉ số thấp. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để năm 2019 giữ vững năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở mức khá và tăng về thứ hạng so với năm 2018. Tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo quy định nhưng tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Về lĩnh vực đất đai, cần đẩy nhanh tiến độ thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn doanh nghiệp cần công khai, rõ ràng, minh bạch.

Để đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ngay sau hội nghị của tỉnh phải tổ chức họp nghiên cứu phân tích kỹ những nội dung chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính, có giải pháp cụ thể để nâng điểm số và thứ hạng.