In bài viết    
Hội nghị trực tuyến về xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử
 

Sáng 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương và các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số, ngày 07 tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, trong đó Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Uỷ ban, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Uỷ ban đóng vai trò là cơ quan bảo đảm thực thi Nghị quyết này.

Ngay từ đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, triển khai thử nghiệm và đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng Chính phủ điện tử. Cần phát huy vai trò của từng thành viên Chính phủ, nhất là các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban.

Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; 100% các bộ, ngành và 32/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP.

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt đã có chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số….

Đến nay, đã cơ bản hoàn thành nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, giải pháp xác thực tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, doanh nghiệp để triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm trong tháng 9/2019 và vận hành chính thức trong tháng 11/2019. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đang tích cực phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ TT&TT đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ thông tin, chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và gửi lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước; cấp hơn 12 triệu căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành phố và đang xây dựng phần mềm phục vụ kết nối hệ thống căn cước công dân với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Bộ Công an đã thu thập thông tin được 80 triệu phiếu, đạt tỷ lệ 86% và scan được khoảng 25 triệu dữ liệu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nên cần sự quyết tâm của các bộ, ban, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả. Đồng chí đánh giá cao kết quả đã đạt được, những chuyển biến tích cực trong nhận thức về Chính phủ điện tử và sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế và yêu cầu sớm khắc phục như: Chất lượng dịch vụ công chưa cao; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia còn chậm, thiếu sự tập trung; còn có sự chồng chéo trong việc triển khai nhiệm vụ giữa các bộ, ngành; mô hình hoạt động chưa thống nhất giữa TƯ và địa phương… Để từng bước đưa Chính phủ điện tử hoàn thiện trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Các bộ, ban, ngành TƯ và địa phương cần chủ động, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 17/NQ-CP; tập trung xây dựng và sớm đưa vào vận hành Trung tâm dịch vụ công Quốc gia vào cuối năm 2019; tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng; phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong xây dựng Chính phủ điện tử…