In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/7/2019 đến 27/7/2019

THỨ HAI, ngày 22/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công an 4 tỉnh về phòng chống tội phạm

THỨ BA, ngày 23/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Tiểu ban văn kiện

   - Chiều: Dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn VN

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra UB BVMT Sông Cầu

   - Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra UB BVMT Sông Cầu tại Bắc Ninh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Tiểu ban văn kiện & Họp tổ công tác xử lý nhà máy rác Lương Điền, CG

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Lễ đón học sinh vào làm việc tại Công ty Toyo Denso

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

THỨ TƯ, ngày 24/7/2019

1.Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Thăm tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu huyện Thanh Miện

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Tham gia Đoàn kiểm tra UB BVMT Sông Cầu tại Bắc Giang

   - Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra UB BVMT Sông Cầu tại Thái Nguyên

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Kiểm tra cơ sở

   - Chiều: Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 25/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

  - Sáng: Tham gia Đoàn kiểm tra UB BVMT Sông Cầu tại Bắc Cạn

   - Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra UB BVMT Sông Cầu tại Vĩnh Phúc

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc với BQL KCN Lai Vu, Kim Thành

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Hội nghị ở Bộ y tế

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

   - Tối: Dự thắp nến tri ân Liệt sỹ tại Chí Linh

 THỨ SÁU, ngày 26/7/2019

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: Kiểm tra cơ sở

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Dự Ngày hội hiến máu tình nguyện

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan