In bài viết    
Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019

Ngày 5/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch: 100% Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch nguy hiểm ở người các cấp kiện toàn, xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống dịch năm 2019. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCĐ.  Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; Báo Hải Dương, Tạp chí và website của Sở Y tế. 100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát, xử lý, cấp cứu điều trị bệnh truyền nhiễm từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh.

- 100% các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế nhằm phát hiện sớm, cung cấp kịp thông tin về ca bệnh đầu tiên, xử lý kịp thời, giảm số mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm lưu hành. Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với những dịch bệnh mới nổi, xâm nhập, nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế, văn hóa xã hội;

- 100% cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư đảm bảo cho hoạt động thu dung, điều trị hiệu quả, xử lý ổ dịch nhanh, không để dịch xâm nhập, bùng phát, lan rộng, hạn chế tới mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; tiêm chủng các loại vắc xin khác trong tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mở rộng; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.