In bài viết    
Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2018
 

Ngày 25/1, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, quý và cả năm của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh bảo đảm đúng thời gian; chủ động đôn đốc, phối hợp với các ngành hoàn chỉnh các nội dung đăng ký, trình UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và thực hiện Chương trình làm việc; chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo thời gian, có chất lượng. Trong đó, đã tham mưu soạn thảo: báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, dự thảo các nghị quyết của kỳ họp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp HĐND tỉnh, sau khi có Nghị quyết của kỳ họp đã kịp thời thể chế thành các Quyết định của UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận gần 30.000 văn bản từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi về UBND tỉnh, đã tham mưu xử lý và ban hành trên 11.000 đảm đúng thủ tục, trình tự quy định. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo Văn phòng quan tâm, chủ động triển khai thực hiện các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Năm 2018 đã kiểm soát và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai 42 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, công bố mới 954 thủ tục hành chính, bãi bỏ 801 thủ tục hành chính. Triển khai xây dựng Đề án Trung tâm phục vụ hành chính công theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh thông qua.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã trao tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 3 đơn vị, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Cũng trong chiều 25/1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức lễ trao  Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.