In bài viết    
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019
 

Ngày 11/01/2018, Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

 

Cụ thể, Hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019; Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn tập trung kiểm tra nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP.

Kế hoạch cũng nêu rõ công tác hoạt động truyền thông. Phổ biển và triển khai Kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 tới các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong toàn tỉnh; Huy động các cơ quan báo chí và  Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài phát thanh  tuyến huyện, tuyến xã  tham gia truyền thông về  bảo đảm ATTP  cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời công khai các cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP, cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm an toàn và cá nhân, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm phẩm để người dân biết và lựa chọn; Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP. Tăng cường truyền thông trực tiếp về an toàn thực phẩm thông qua đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục, nông nghiệp phát triển nông thôn, các ban ngành, đoàn thể (như Mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang, cộng tác viên y tế thôn, đội...). Huy động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết cung như mùa Lễ hội xuân 2019.