In bài viết    
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.
 

Thực hiện Công văn số 12529/VPCP-TH ngày 26/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019;

Ngày 8/01, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về việc trực Tết:

- Phân công Lãnh đạo, cán bộ cơ quan thực hiện trực Tết theo quy định, gửi Danh sách về UBND tỉnh; (Danh sách ghi rõ họ tên, chức danh, ngày trực và số điện thoại liên lạc);

- Từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức 28 tháng chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), các Đơn vị cử người luân phiên trực 24/24 giờ; hàng ngày, Trưởng các kíp trực phải báo cáo bằng điện thoại tình hình trong ngày của địa phương, đơn vị về UBND tỉnh (số điện thoại: 02203.859931, thời gian báo cáo: 15h00 đến 16h30).

Đối với những việc đột xuất, khẩn cấp, cần báo cáo ngay với đồng chí lãnh đạo tỉnh trực trong ngày.

2. Về báo cáo trong dịp Tết:

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo ngắn gọn bằng Văn bản về tình hình trước, trong và sau Tết, gửi UBND tỉnh với các nội dung chính sau:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc, vùng miền núi; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực thẩm; tình hình tổ chức, quản lý các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội trong dịp Tết; công tác thực hành tiết kiệm; công tác thông tin, tuyên truyền; tình hình sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết.

- Thời hạn gửi Báo cáo: trước ngày 10/02/2019 (mùng 6 Tết).

3. Phương thức gửi báo cáo:

- Qua Fax: 02203.853601;

- Qua e-mail: hoangnam-haiduong@chinhphu.vn

- Số điện thoại liên lạc của cán bộ tổng hợp: Đồng chí Hoàng Nam – Trưởng phòng Tổng hợp: 0913.093.395;

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung yêu cầu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tinh;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức Tết trên địa bàn tỉnh, gửi Văn phòng Chính phủ trước 11h00 ngày 10/02/2019.