In bài viết    
Hội thảo Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
 

Ngày 21.12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức hội thảo "Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới" với sự tham gia của hơn 100 chủ tịch, phó chủ tịch, hội viên các hội thành viên.

Tại buổi hội thảo, đồng chí Bùi Thế Giang, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương đã truyền đạt về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình biển Đông, chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc.

Ngoài ra, đồng chí Bùi Thế Giang cũng cho biết, là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, với vai trò hậu thuẫn cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào việc gìn giữ môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước thông qua kênh đối ngoại nhân dân, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước phát triển về chiều sâu quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước quan hệ đối tác chiến lược và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; củng cố quan hệ bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ, các tổ chức cánh tả; mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thiện chí với Việt Nam. Các phương thức hợp tác và nội dung hoạt động đa dạng, phong phú đã giúp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phát huy vai trò để phát triển quan hệ, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, huy động được lực lượng của các tổ chức đối tác trong tuyên truyền, quảng bá về một nước Việt Nam đổi mới; chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động đối ngoại chung của các tổ chức nhân dân Việt Nam như: Diễn đàn Xã hội thế giới, Diễn đàn nhân dân Á – Âu, Diễn đàn nhân dân ASEAN, các hội nghị, chiến dịch quốc tế vì hòa bình, đoàn kết quốc tế..., đồng thời tích cực hỗ trợ một số đoàn thể, tổ chức nhân dân khác trong các hoạt động đối ngoại.