In bài viết    
Cẩm Giàng thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
 

Chiều 6/8, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 tổ chức cuộc họp nghe báo cáo sơ kết 03 năm 2016-2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hải Dương; Kết quả thẩm định 04 xã đề nghị UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/6/2018, toàn tỉnh có 146/227 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 64,3%. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh 17,5 tiêu chí/ xã. Huyện Kinh Môn đạt huyện chuẩn NTM , thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Mục tiêu đến đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 203 xã đạt chuẩn NTM (đạt 89,4%), số tiêu chí bình quân/ xã đạt 18,3 tiêu chí/xã; có 08 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả xây dựng NTM đạt được trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước, quy định của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM nhằm phát huy cao sự tham gia của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã nhất trí 100% đề nghị UBND tỉnh công nhận 04 xã: Cẩm Phúc, Lương Điền, Ngọc Liên và xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM năm 2018. Về tiến độ xây dựng huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM năm 2018, Sau kết quả đánh giá, đến nay đã có 17/17 xã đạt chuẩn NTM , đạt 100%. Về tiêu chí cấp huyện đã có 7/9 tiêu chí đạt và 02 tiêu chí cơ bản hoàn thành. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm của huyện Cẩm Giàng đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới. Đồng chí đề nghị huyện Cẩm Giàng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn chưa hoàn thiện, đảm bảo đến hết tháng 8/2018 cơ bản hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp, hướng dẫn huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo qui định.