In bài viết    
Giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế
 

Ngày 01/8, Ủy ban nhân dân tỉnh bản hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị thuộc Sở y tế

Theo đó, giao tăng 230 chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh tăng 50 giường, từ 800 lên 850 giường

2. Bệnh viện Nhi tăng 20 giường, từ 290 lên 310 giường

3. Bệnh viện Phục hồi chức năng tăng 20 giường, từ 210 lên 230 giường

4. Bệnh viện Tâm thần tăng 20 giường, từ 160 lên 180 giường

5. Bệnh viện y học cổ truyền tăng 25 giường, từ 220 lên 245 giường

6. TTYT huyện Kim Thành tăng 10 giường, từ 180 lên 190 giường

7. TTYT huyện Thanh Miện tăng 10 giường từ 160 lên 170 giường

8. TTYT huyện Thanh Hà tăng 10 giường, từ 190 lên 200 giường

9. TTYT huyện Gia Lộc tăng 20 giường, từ 180 lên 200 giường

10. TTYT huyện Ninh Giang tăng 15 giường, từ 195 lên 210 giường

11. TTYT huyện Tứ Kỳ tăng 20 giường, từ 195 lên 215 giường

12. TTYT huyện Nam Sách  tăng 10 giường, từ 175 lên 185 giường

            Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.