In bài viết    
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7
 

Sáng 23/7, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí thành viên UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận, cho ý kiến về một số tờ trình do các cơ quan chuyên môn dự thảo để tập thể UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí đối với các nội dung trong dự thảo. Cụ thể:

Đối với tờ trình về việc ban hành “Quyết định quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung, tuy nhiên cần  xem xét tỷ lệ phần trăm các danh hiệu thi đua đối với các đơn vị giáo dục công lập, tư thục; các doanh nghiệp, hiệp hội … đảm bảo tính động viên, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được sâu rộng.

Tờ trình về việc ban hành “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh” lưu ý cần đảm bảo các tiêu chí theo quy định .

Đối với tờ trình về việc UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư cho hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí ủy quyền  UBND cấp huyện thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức triển khai dự án thuận lợi, có hiệu quả.