In bài viết    
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018

THỨ HAI, ngày 23/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 24/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu

   - Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018

   - Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

   - Tối:Dự Lễ KN 1050 năm nước Đại Cồ Việt tại Ninh Bình

THỨ TƯ, ngày 25/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

   - Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

   - Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương thi đua ái quốc 

THỨ NĂM, ngày 26/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Kim Thành

    - Chiều: Tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

    - Tối: Khai mạc ĐH TDTT cấp tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra cơ sở

    - Chiều: Tổng duyệt chương trình Đại hội TDTT

    - Tối: Khai mạc ĐH TDTT cấp tỉnh

THỨ SÁU, ngày 27/4/2018

1. Đ/c Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

    - Chiều Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

    - Sáng: Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở

    - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Hà Nội

4. Đ/c Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

    - Sáng: Làm việc tại cơ quan

    - Chiều: Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo KHKT năm 2018