In bài viết    
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

 

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ – CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018;

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 ( lần thứ nhất)

Theo đó, Hội nghị tổ chức ½ ngày, từ 07h30’, thứ Ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương ( Địa chỉ: Số 08, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương)

Nội dung chương trình:

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/ người thực hiện

1

7h00’ -7h30’

Đón tiếp đại biểu

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

2

7h30’ – 7h35’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh

3

7h35’ – 7h45’

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh

4

7h45’ – 8h00’

Báo cáo ( tóm tắt) tổng hợp tình hình khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn và kết quả tháo gỡ trong thời gian vừa qua

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

8h00’-8h15’

Báo cáo ( tóm tắt) tình hình lao động, việc làm và các giải pháp thu hút lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đ/c Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

6

8h15’ – 11h15’

Phát biểu, đối thoại giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan tại địa phương

Lãnh đạo tỉnh điều hành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời doanh nghiệp

7

11h15’ – 11h30’

Kết luận và Bế mạc Hội nghị

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy

 Những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xin gửi về hòm thư haiduong@chinhphu.vn.