In bài viết    
Giấy mời dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018

Hưởng ứng phong trào “Mùa xuân là Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động; Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018.

1. Thành phần mời:

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ Tịch Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Thường trực Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;

- Văn phòng Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Một số cơ quan Trung ương;

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội;

- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Huyện uỷ, UBND huyện Cẩm Giàng, đại diện các phòng, ban, tổ chức đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQ, UBND xã Cẩm Điền (do UBND huyện mời);

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh;

2. Thời gian:  ½ ngày, từ 7h30 -9h00, Thứ ba, ngày 06/02/2018.

3. Địa điểm: Tại Văn Miếu Mao Điền, huyện Cẩm Giàng.

Kính mời các đại biểu về dự để buổi Lễ thành công tốt đẹp./.