In bài viết    
Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018
Ngày 30/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018

Theo đó, Hưởng ứng, phát động phong trào “Mùa xuân là Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đều tổ chức phát động và tham gia thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Phong trào trồng cây mùa Xuân trong những năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa và mang lại lợi ích to lớn về kinh tế – xã hội – môi trường, nhằm giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng bảo vệ đất, nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, lũ lụt, cải tạo môi trường sống, điều hòa không khí...

Năm 2018, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 quy mô cấp tỉnh

Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

            Thời gian: ½ ngày, từ 7h30’- 9h00, thứ Ba, ngày 06/02/2018.

            Địa điểm tổ chức Lễ phát động và trồng cây: Tại Văn Miếu Mao Điền (Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).