In bài viết    
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2018

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến về việc triển khai công tác y tế năm 2018 và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Thành phần:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn Xã;

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan VP. UBND tỉnh;

- Giám đốc các sở: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, LĐTB&XH, NN&PTNT, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

- Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương;

- Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương;

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, TTXVN tại Hải Dương.

Các Điểm cầu tại 12 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế do Sở Y tế mời.

Thời gian: Từ 7h30’, thứ Sáu, ngày 19/01/2018.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, số 169, đường Bạch Đằng, Chi nhánh Viettel Hải Dương.