In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 25/12/2017

Sáng 25/12, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về một số nội dung báo cáo của các sở, ngành.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe Sở Kế hoạch – Đầu tư báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương, đề xuất một số dự án đầu tư trong nước. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí chủ trương đầu tư Dự án Dự án Cơ sở sản xuất và kinh doanh vữa khô trộn sẵn của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Thảo An. Đối với dự án Nhà máy nến thơm xuất khẩu của nhà đầu tư Creative Group Inc tại xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xem xét, đánh giá năng lực tài chính, khả năng triển khai dự án của nhà đầu tư , đồng thời giao Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về môi trường, quy hoạch sử dụng đất đai… trình cấp có thẩm quyền xem xét.  Về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy gạch lò xoay tuynel Thăng Long của Công ty TNHH gạch tuynel Thăng Long, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện Kinh Môn hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tiến hành hoàn thiện các thủ tục để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án tại khu bãi ngoài đê sông Thái Bình trên địa bàn xã Thăng Long, huyện Kinh Môn.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan đã tham góp nhiều ý kiến vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018. Theo dự thảo, kế hoạch gồm: nhiệm vụ khoa học và công nghệ với 32 đề tài, 8 dự án, 2 đề án; nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc năm 2017 cấp năm 2018; hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ công lập; dịch vụ sự nghiệp công và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng giao cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiệc. Trên cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét, Sở Khoa học và công nghệ đề xuất tổng mức kinh phí thực hiện là 40.214 triệu đồng.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các đề tài sát thực tiễn, có tính ứng dụng cao trên các lĩnh vực: nông nghiệp, kỹ thuật và công nghiệp, khoa học y, dược; khoa học xã hội… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.