In bài viết    
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2017-2018 do Bộ Y tế chủ trì;

Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì đầu cầu của tỉnh;

- Giám đốc Sở Y tế và đại diện lãnh đạo các đơn vị (do Sở Y tế mời);

- Đại diện lãnh đạo các sở: KH&ĐT, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Công thương, Tài chính, TT&TT, VHTT&DL;

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Thời gian: Từ 8h30, thứ Ba, ngày 26/12/2017.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, hội trường tầng 5, trụ sở UBND tỉnh, số 45 Quang Trung, TP. Hải Dương.