In bài viết    
Đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội thành Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương
 
Sáng 19/12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị công bố Quyết định chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội thành Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương

Theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND  ngày 8/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi chuyển đổi, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ sở có chức năng quản lý, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho những người nghiện ma túy bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện theo Quyết định của Tòa án, điều trị cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy có nguyện vọng vào Cơ sở cai nghiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Doãn Quang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: việc chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội  thành Cơ sở Cai nghiện ma túy nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức cai nghiện ma túy, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện để tiếp nhận, điều trị người nghiện ma túy theo quy định của pháp luật, phù hợp và đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa về dịch vụ điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận, lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện gia đình. Đây cũng là một chủ trương trong Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Tại hội nghị, ông Vũ Doãn Quang đã trao Quyết định chuyển đổi cho đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và trao các quyết định bổ nhiệm các chức danh giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng thuộc cơ sở cai nghiện cho các cá nhân được giao nhiệm vụ.