In bài viết    
Đại hội công đoàn lần thứ XX Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh
 
Chiều ngày 20/10/2017. Công đoàn văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự Đại hội Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022 có: Đồng chí Lê Thị Thuỷ Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh. Về phía Lãnh đạo Văn phòng có sự tham gia của đồng chí Trương Văn Hơn Bí thư Đảng uỷ - Chánh văn phòng UBND tỉnh và 69 đoàn viên công đoàn trong văn phòng

Tại Đại hội: Đồng chí Vũ Đức Chén - Chủ tịch Công đoàn văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả  hoạt động Công đoàn của Văn phòng nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2022.

Đại hội đánh gia cao những thành tích mà công đoàn văn phòng nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế. Tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn Văn phòng đã thực hiện theo đúng điều lệ, chăm lo đời sống cho các công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Bên cạnh đó Công đoàn Văn phòng luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn với lãnh đạo Văn phòng, giúp đoàn viên yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhệm kỳ qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khoá XX nhiệm kỳ 2017-2022 và biểu quyết các tiêu chí trong nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu biểu quyết tại Đại hội.