In bài viết    
Thông báo về tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2017),

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; sự phối hợp thường xuyên có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã góp phần giúp Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước 28/8/2017, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương không tổ chức đón tiếp khách, nhận hoa chúc mừng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết./.