In bài viết    
TP. Hải Dương Khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
 

Sáng 17.7, Ban CHQS thành phố Hải Dương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 80 cán bộ là đại biểu HĐND các xã, phường, cán bộ công nhân viên chức các sở, ban, ngành trên địa bàn. Đồng chí Trần Hồ Đăng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tới dự.

Trong 4 ngày (từ ngày 17 đến 20.7) các học viên được học tập các chuyên đề về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Sau học tập, trên cơ sở nội dung, kiến thức được trang bị tại lớp bồi dưỡng, các học viên vận dụng linh hoạt vào quá trình công tác của bản thân, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.