In bài viết    
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến ngày 06/7/2017

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 596/CĐ-VPCP ngày 04/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi;

Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị trực tuyến trên.

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Báo Hải Dương;

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã,

- Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã;

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ, sáng thứ năm, ngày 06/7/2017.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, UBND tỉnh Hải Dương