In bài viết    
Thông báo hoãn Hội nghị trực tuyến ngày 29 tháng 6 năm 2017

Ngày 26/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Giấy mới số 123/GM-UBND về tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 2 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2017 do Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công điện Hỏa tốc số 565/CĐ-VPCP ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, buổi Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 2 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2017 vào lúc 7 giờ 50, ngày 29/6/2017, nay xin hoãn lại. Thời gian tổ chức Hội nghị lại sẽ thông báo sau.

Vậy Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xin thông báo để các đơn vị và các đồng chí có liên quan biết./.