In bài viết    
Dừng hoạt động khai thác cát, nạo vét duy tu luồng đường thủy trên sông Kinh Thấy, huyện Kinh Môn
 

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành văn bản về việc dừng hoạt động khai thác cát, nạo vét duy tu luồng đường thủy trên sông Kinh Thấy, huyện Kinh Môn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão chỉ đạo Hạt quản lý đê Kinh Môn kiểm tra, giám sát việc dừng hoạt động thi công nạo vét của Công ty TNHH MTV xây dựng Đông Bắc Bộ; phối hợp với UBND các xã trong khu vực dự án: Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các vị trí bờ sông bị sạt lở, tham mưu cho UBND huyện Kinh Môn có biện pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy và trên địa bàn khác của huyện.