In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 19/4/2017
 

Sáng ngày 19/4/2017, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến một số nội dung công việc do các sở, ngành báo cáo. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến về Đề xuất đầu tư xây dựng các hạng mục: Trung tâm Hội nghị và quảng trường thuộc Dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. Theo đó, trung tâm hội nghị có tổng diện tích xây dựng khoảng 13.525m2, xây 3 tầng với quy mô 1.200 chỗ và các phòng họp nhỏ. Quảng trường cây xanh, mặt nước khoảng 78.340m2. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí về sự cần thiết, đầu tư xây dựng hạng mục công trình Trung tâm Hội nghị và quảng trường. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan xem xét nghiên cứu thủ tục triển khai dự án, tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Về báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung quy hoạch theo các loại hình tổ chức thương mại bao gồm: Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ; quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu; quy hoạch phát triển  mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại; quy hoạch phát triển trung tâm hội chợ triển lãm; quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng tiện ích và quy hoạch phát triển trung tâm logistics. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương và đơn vị tư vấn rà soát lại số liệu trong quy hoạch, nghiên cứu xem xét lại một số nội dung phù hợp với quy định chung và đặc điểm của địa phương. Đồng thời gắn thêm nhiệm vụ, trách nhiệm của một số sở, ngành trong quy hoạch. UBND các huyện xem xét và có ý kiến chỉnh sửa bổ sung gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, hoàn thiện.

Báo cáo xin ý kiến về quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hải Dương đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020 duy trì 3 cơ sở giết mổ lợn sữa, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, trong đó có 1 cơ sở loại I, 35 cơ sở loại II và 102 cơ sở loại III. Tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng thêm 5 cơ sở loại I tại các huyện, thị xã có nhu cầu phát triển các khu, cụm công nghiệp nhiều như: Thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn, huyện Bình Giang, huyện Tứ Kỳ, huyện Kim Thành; nâng cấp 102 cơ sở loại III tại các huyện, thị xã lên thành 25 cơ sở loại II. Với mỗi cơ sở giết mổ được quy hoạch sẽ có các vùng nguyên liệu đầu vào tại chỗ để phục vụ cho hoạt động cơ sở đó.

Kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung Quy hoạch. Đồng chí yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát, xem xét vị trí xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, trao đổi lại với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xem xét, bố trí hợp lý. Đồng chí yêu cầu, đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh lại thời gian quy hoạch đến năm 2025.

Báo cáo quy hoạch phát triển nuôi cá lồng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, phát triển nuôi cá lồng trên sông theo hướng hiệu quả và bền vững, phát huy được tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực phát triển nuôi cá lồng trên địa bàn tạo bước đột phá trong phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Quy hoạch phát triển nuôi cá lồng theo chiều dọc 07 con sông: Sông Kinh Thầy, sông Thái Bình, sông Kinh Môn, sông Luộc, sông Lai Vu, sông Cầu Xe và sông Mía. Mục tiêu đến năm 2020, tổng số lồng nuôi cá trên sông đạt 3.950 lồng, tổng sản lượng nuôi cá lồng đạt 12.500 tấn; giá trị sản xuất đạt khoảng 500 tỷ đồng, đảm bảo 75% cơ sở nuôi cá lồng được chứng nhận điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Quy hoạch phát triển nuôi cá lồng tỉnh Hải Dương, tuy nhiên đồng chí lưu ý mốc thời gian thực hiện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Việc triển khai quy hoạch phải đảm bảo về môi trường, quản lý tốt về tổ chức sản xuất theo hướng đa dạng hoá các mô hình tổ chức sản xuất. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến việc xây dựng các tiêu chí cho các vùng nuôi cá lồng, đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường.

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nội dung báo cáo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình ( EcoRivers). Trong đó, cơ bản giữ nguyên các phân khu chức năng, điều chỉnh hình thức tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất một số khu vực; giữ nguyên hướng các tuyến đường trục chính, đường chính khu vực, điều chỉnh quy mô mặt cắt một số tuyến đường, điều chỉnh mạng lưới giao thông nội bộ.