In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 17/4/2017
 

Ngày 17/4, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung do các Sở, ngành báo cáo. Đồng chí Nguyễn Dương Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương, dự án đầu tư trong nước gồm: Dự án Nhà máy gia công hàng may mặc xuất khẩu và sản xuất, lắp ráp máy nông nghiệp của Công ty TNHH Khang Minh HD; Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm đồ nhựa xuất khẩu của Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic; Điều chỉnh Dự án Phòng giao dịch An Sinh của Quỹ tín dụng nhân dân Bạch Đằng; Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần quản lý công trình.

Phát biểu kết luận đối với 04 dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản nhất trí chấp thuận chủ trương đầu tư dự án như trong báo cáo. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các thủ tục, biện pháp, các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối với Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Kinh Môn đến quý 1 năm 2017; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình đối với báo cáo của UBND huyện. Đồng chí  đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của huyện, đồng thời khẳng định: Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh không chỉ là trách nhiệm của riêng huyện Kinh Môn, mà đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành của tỉnh.

Đồng chí đề nghị huyện Kinh môn cần chủ động phối hợp với các ngành để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, tập trung mọi nguồn lực để về đích đảm bảo tiến độ đặt ra.

Cũng tại cuộc họp, Sở Nội vụ báo cáo xin ý kiến về bố trí số lượng Phó Trưởng phòng thuộc Sở, ban, ngành đối với Phòng có nội dung tham mưu vượt cấp.

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  01/2017/QĐ-UBND   Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Theo đó, tại  Điều 9 quy định về Số lượng Phó Trưởng phòng nêu rõ: “Phòng thuộc sở được bổ nhiệm không quá 02 Phó Trưởng phòng; Phòng có nội dung tham mưu vượt cấp được bố trí 03 Phó Trưởng phòng nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Tại cuộc họp, sau khi thảo luận,  đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thực hiện theo chủ trương chung của tỉnh, riêng Phòng Giáo dục Phổ thông thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo, do tính chất công việc đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí việc bố trí số lượng Phó Trưởng phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ rà soát, xem xét việc bố trí số lượng Phó Trưởng phòng đối với các cơ quan có nhiều nội dung tham mưu vượt cấp, có thể bố trí 03 Phó Trưởng phòng.