In bài viết    
Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/4/2017

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 00’ đến 07 giờ 30’.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Kinh Môn đến hết Quý 1 năm 2017

* Đơn vị báo cáo: UBND huyện Kinh Môn. Thời gian báo cáo từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 45’.

* Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương.

3. Báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương, điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước

- Dự án Nhà máy gia công hàng may mặc xuất khẩu và sản xuất, lắp ráp máy nông nghiệp của Công ty TNHH Khang Minh HD;

- Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm đồ nhựa xuất khẩu của Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic;

- Điều chỉnh Dự án Phòng giao dịch An Sinh của Quỹ tín dụng nhân dân Bạch Đằng;

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần quản lý công trình.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 45’ đến 09 giờ 45’.

* Mời dự:

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Kinh Môn, Bình Giang, Tứ Kỳ.

4. Báo cáo xin ý kiến về bố trí số lượng Phó Trưởng phòng thuộc Sở, ban, ngành đối với Phòng có nội dung tham mưu vượt cấp

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ. Thời gian báo cáo từ 09 giờ 45’ đến 11 giờ 15’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.