In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 28/3/2017
 

Sáng ngày 28/3/2017, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp để nghe các nội dung báo cáo của các sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo Báo cáo kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2017, công tác phòng, ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai phải được tiến hành chủ động, kịp thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

Kế hoạch cũng nêu rõ cụ thể nội dung phòng chống các loại thiên tai cụ thể như: Kế hoạch phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, lũ, nước dâng; Kế hoạch phòng chống mưa lớn, úng ngập; Kế hoạch phòng, chống hạn vụ đông xuân 2017- 2018; Kế hoạch phòng, chống động đất, phòng chống sương muối, rét hại….và phương án hậu phương chống lụt, bão, úng năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung của Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2017. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cần xác định các điểm trọng yếu trên địa bàn các huyện, thị xã để có phương án phòng ngừa hiệu quả . Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các cấp, các ngành, các địa phương không được chủ quan, cần tích cực chủ động, kịp thời triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại xảy về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Về báo cáo xin ý kiến phương án vị trí xây dựng cầu Kênh Vàng, hướng tuyến đường tỉnh 397 và vị trí đặt trạm thu phí để thực hiện lập báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường tỉnh 397 theo hình thức Hợp đồng BOT. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với phương án do Sở Giao thông trình bày và cho rằng việc điều chỉnh điều chỉnh vị trí và hướng tuyến cầu Kênh Vàng và đường tỉnh 397 là hợp lý. Đối với báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Mây - đường tỉnh 389 theo hình thức hợp đồng BOT. Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với phương án Sở Giao thông Vận tải đưa ra, sử dụng đường tỉnh 389 để kết lối QL5. Riêng đối với đoạn đường tỉnh 389 qua khu dân cư hiện tại để hạn chế giải phóng mặt bằng, thu hẹp vỉa hè và mặt đường mở rộng từ 8m lên 10m. Về phương án tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xem xét lại phương án thu hồi vốn cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án Nhà máy sản xuất chỉ may và kéo sợi Việt Nam – Trung Hoa của công ty TNHH sản xuất kinh doanh Việt Nam- Trung Hoa. Đồng chí yều cầu Nhà đầu tư chấp hành đầy đủ các quy định về môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe và cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Kế hoạch – đầu tư về thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định các dự án đầu tư, trong và ngoài nước ngoài khu công nghiệp. Các cơ quan chủ trì thẩm định đầu tư, cơ quan chủ trì về nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất,cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các cơ quan có liên quan tham gia thẩm định phải thực hiện nghiêm các quy trình, trình tự thủ tục về thẩm định đối với các dự án đầu tư. Các cơ quan thẩm định dự án phối hợp chặt chẽ thực hiện thẩm định dự án cùng với thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất để thực hiện dự án. Về hồ sơ dự án, các cơ quan liên quan cần hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án, bổ sung, chỉnh sửa dự án bằng văn bản.

Về hình thức tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tùy thuộc vào từng dự án, cơ quan chủ trì thẩm định có thể xin ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức  họp xin ý kiến các sở, ngành, địa phương có liên quan. Để đảm bảo rút ngắn 50% thời gian thẩm định theo quy định đồng thời đảm bảo các thủ tục pháp lý liên quan tới hồ sơ dự án, các ngành, địa phương có liên quan cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư.