In bài viết    
UBND tỉnh họp phiên thuờng kỳ tháng 3/2017
 

Sáng ngày 23/3/2017, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3/2017.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2017.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 8,2%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, ước tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ quý I ước tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Tổng vốn đầu tư phát triển 3 tháng ước đạt 7.096 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017, các địa phương đang tập trung đầu tư cho hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu huyện Kinh Môn đạt chuẩn huyện NTM, thị xã Chí Linh hoàn thành xây dựng NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn  như: Do tác động của thời tiết, nên khả năng tỷ lệ ra hoa của vải thiều không cao; chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do giá bán thấp. Tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm, nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp còn khá lớn, việc rà soát công bố bộ TTHC ở một số ngành còn chậm….

Về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I/2017, theo báo cáo của Sở Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt trên 3.000 tỷ, đạt 27,5% dự toán năm, bằng 132,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách ước đạt khoảng 2.400 tỷ, đạt 24,9% dự toán năm, bằng 106% so với  cùng kỳ năm trước

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham gia tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các nội dung báo cáo. Đồng chí đánh giá, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong quý I/2017 đã đạt được kết quả tích cực. Các cấp chính quyền trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017. Đồng chí lưu ý, tiêu đề báo cáo nên đặt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II/2017 thay vì đặt nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2017, báo cáo cũng nên rút ngắn gọn, đưa vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú ý cập nhật số liệu kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí lưu ý đến một số tồn tại, hạn chế trong quý I/2017 như: môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cần được cải thiện, chỉ số PCI còn đạt thấp, việc quản lý tài nguyên môi trường vẫn còn hạn chế….

Thời gian tới, đồng chí lưu ý các sở, ngành địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt  một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh với các Doanh nghiệp và Hội nghị đánh giá lại các chỉ số PCI. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Sở Xây dựng báo cáo phương án chuyển đổi lò gạch thủ công và rà soát các dự án Khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp cùng với các ngành địa phương tiếp tục tham mưu cho tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp cao, xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc, tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017…..

Về Tờ trình ban hành Quy định luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; Quy định Danh mục các vị trí công tác và Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành của tỉnh tiếp tục rà soát các vị trí công tác tại đơn vị mình, trong đó đồng chí nhấn mạnh tới vị trí các công việc liên quan trực tiếp tới các cá nhân, doanh nghiệp. Đối với Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi, đồng chí lưu ý: Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thực hiện theo quy định là từ 02-05 năm kể từ ngày quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.  Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch riêng về việc luân chuyển công chức là trưởng, phó phòng trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh./.