In bài viết    
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 20/3/2017
 

Ngày 20/3, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung do các Sở, ngành báo cáo. Đồng chí Nguyễn Dương Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương, điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước gồm: Điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel của Công ty cổ phần Mạnh dũng; Dự án Phòng giao dịch Hoàng Diệu của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Khánh, huyện Gia Lộc; Điều chỉnh dự án Trung tâm sản xuất, chế tác – kinh doanh đá quý của Công ty TNHH thương mại đá quý – nữ trang Thần Châu Ngọc Việt.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí đối với nội dung của 03 báo cáo trên. Tuy nhiên, đối với việc đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch chịu lửa và gạch sa mốt, yêu cầu Công ty cổ phần Mạnh Dũng khi triển khai thực hiện dự án phải bảo đảm môi trường cho cộng đồng và xã hội.

Đối với Dự án Phòng giao dịch Hoàng Diệu của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Khánh; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Gia Lộc kiểm tra, xử lý những vi phạm của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Khánh theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý tỉnh sẽ có quyết định đầu tư chính thức.

Về nội dung điều chỉnh dự án Trung tâm sản xuất, chế tác – kinh doanh đá quý của Công ty TNHH thương mại đá quý – nữ trang Thần Châu Ngọc Việt, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu Cơ quan Thuế phối hợp các sở, ngành liên quan cần nghiên cứu, xem xét những ưu đãi của dự án cho phù hợp,  trước khi chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án.

Tại cuộc họp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo  Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ và báo cáo xin ý kiến về Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí đối với nội dung trong dự thảo kế hoạch. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, để chỉnh sửa nội dung báo cáo; cần cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn mới ban hành của Trung ương để bổ sung, hoàn thiện báo cáo cho phù hợp.

Đối với dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, cần có hướng dẫn chi tiết, phân rõ trách nhiệm cho từng cấp, có thể ghép hoạt động lễ tri ân với lễ cầu siêu đảm bảo các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm và ý nghĩa.

Ngoài ra, tại cuộc họp các đại biểu cho ý kiến đối với dự thảo Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ, ngay sau cuộc họp này cần tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thảo luận các giải pháp phù hợp dựa trên Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, báo cáo UBND tỉnh.