In bài viết    
Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 20/3/2017

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 00’.

2. Báo cáo xin ý kiến chấp thuận chủ trương, điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước

- Điều chỉnh Dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel của Công ty cổ phần Mạnh Dũng;

- Dự án Phòng giao dịch Hoàng Diệu của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

- Điều chỉnh dự án Trung tâm sản xuất, chế tác - kinh doanh đá quý của Công ty TNHH thương mại đá quý - nữ trang Thần Châu Ngọc Việt.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 00’ đến 08 giờ 45’.

* Mời dự:

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng nhà nước tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Chí Linh, Cẩm Giàng, Gia Lộc.

3. Báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27 tháng 7 năm 1947 - 27 tháng 7 năm 2017)

* Đơn vị báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 45’ đến 10 giờ 00’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương;

4. Báo cáo xin ý kiến về Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 -2020

* Đơn vị báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời gian báo cáo từ 10 giờ 00’ đến 11 giờ 15’.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.