In bài viết    
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm
 

Ngày 28/02/2017, UBND tỉnh ban hành công văn 420/UBND-VP yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:  Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã cần khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh động vật trên địa bàn để tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm có hiệu quả nhất;

Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, đặc biệt lưu ý những địa phương đã xảy ra ổ dịch cũ, giám sát phát hiện sớm gia cầm ốm, chết bất thường không rõ nguyên nhân; tiến hành xác minh,... Đối với trường hợp gia cầm nghi ngờ mắc bệnh cúm gia cầm thì lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân bệnh; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, buôn bán gia cầm sống và sản phẩm gia cầm nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, triệt để đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không có nguồn gốc rõ ràng.

Xây dựng Kế hoạch và chủ động bố trí nhân lực, vật tư, kinh phí nhằm ứng phó kịp thời khi có dịch cúm gia cầm xẩy ra, không để dịch bệnh lây lan cho người và xẩy ra diện rộng.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về nguy cơ lây nhiễm chủng vi rút cúm gia cầm sang người, gây tử vong và tình hình dịch bệnh cúm trên đàn gia cầm; các biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch cúm gia cầm theo quy định; vận động người chăn nuôi chỉ mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng; tuyên truyền cho người tiêu dùng chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm đã được kiểm soát thú y để làm thực phẩm;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần      chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan cho người và lây lan ra diện rộng; Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch cúm gia cầm theo quy định, chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hoá chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm khi phát sinh ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh;

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, buôn bán, kiểm soát giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm lưu thông, tiêu thụ trên thị trường, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua con đường vận chuyển. Chủ trì phối hợp với các ngành Công an, Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Luật Thú y;    thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan Y tế để chủ động phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan cho người; Phối hợp trong công tác chống dịch, điều tra dịch tễ khi có phát sinh ca bệnh cúm gia cầm trên người;

Đối với Sở Y tế: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực cách ly khi có ca bệnh cúm gia cầm ở người trên địa bàn tỉnh.

Đài PTTH tỉnh; Báo Hải Dương: Tăng cường thời lượng để đưa tin, khuyến cáo, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tác hại của dịch cúm gia cầm, thông tin kịp thời diễn biến của dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả