In bài viết    
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng
 

Sáng 20-7, huyện Cẩm Giàng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (20-7-1946 - 20-7-2016). Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ của huyện Cẩm Giàng tới dự.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Giàng đã đạt được trong thời gian qua. Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, cần phát huy lợi thế về mặt địa lý, cơ sở hạ tầng; chủ động xây dựng và đề xuất những giải pháp, biện pháp đồng bộ trong phát triển kinh tế. Thời gian tới, Đảng bộ huyện cần chỉ đạo các địa phương làm tốt việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, xây dựng các vùng chuyên canh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Cẩm Giàng thành huyện nông thôn mới trước năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Đảng bộ huyện Cẩm Giàng quan tâm, củng cố xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để có những chỉ đạo, quyết định phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, xây dựng huyện Cẩm Giàng  giàu đẹp, văn minh”.

Theo camgiang.haiduong.gov.vn